Знамиња со јарбол

Пердув знаме со јарбол

Капка знаме со јарбол

Правоаголно знаме со јарбол

Знамиња со јарбол – Полиестердеј

Печатење на знаме по нарачка

Полиестердеј ви нуди 3 видови на знамиња со јарбол – секое од нив се карактеризира со долготрајност и издржливост. Изберете знаме пердув, знаме капка или правоаголни знамиња во различни величин за да го презентирате вашиот бренд на забележлив и уникатен начин.

Знамињата се изработени од најиздржливите материјали вклучувајќи и алуминиумски и стаклени влакна кои обезбедуваат долговечност и стабилност. Знамињата може да се постават на внатрешни и надворешни површини благодарение на големиот избор на констркукции што ги нуди Полиестердеј.

Печатење на знаме

Онлајн образецот на Полиестердеј содржи информации за димензиите и тежината на секое знаме што ќе им помогнат да на клиентите да стекнат претстава како ќе изгледа нивниот краен производ. Образецот вклучува и илустрации кои ја покажуваат висината на знамето.

Полиестердеј печати знамиња на 115гр Шармез материјал со помош на врвна технологија која дава производ отпорен на елементарни непогоди. Јарболите за знаме ги добивате со основа којашто може да се постави на надворешни и внатрешни површини.

За поедноставен процес на нарачка, Полиестердеј обезбеди бесплатни упатства и обрасци за својот огромен избор на производи. Овие документи содржат информации за маргините, контурите и форматот на графичкиот фајл.

Нарачка
Вкупно
MKD
Испорака
MKD
Пресметка
Количина
пар.
Цена
MKD
Испорака
MKD