Јавете се

 
+389(0)25 111 111

Пишете ни

 

Посетете нè

Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

MK4030001416058

Индустриска зона Визбегово Ул. 1552 бр. 10
1000, Скопје, Македонија
Потврди за да продолжиш понатаму